Loading...
Вокальний марафон Юлії Войс
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Цей документ є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Войс Юлії Олегівни (далі – «Організатор» або «Виконавець») щодо придбання онлайн-відеокурсу з навчання вокалу під назвою «Вокальний Марафон – Динамічний спів Юлії Войс» (далі по тексту – «Курс» та «Договір» відповідно),  адресований необмеженому колу осіб (далі – «Покупець» або «Покупці»), укласти з Покупцями договір надання інформаційних послуг, асортимент яких розміщено на сайті: https://juliavoice.coach/.

Визначення термінів, що використовуються у даному Договорі:
«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://juliavoice.coach/, що містить пропозицію Організатора щодо придбання інформаційних послуг, перелік яких наведено на Сайті, спрямовану невизначеному колу фізичних осіб.
«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Організатора щодо придбання інформаційних послуг, шляхом їх замовлення на сайті.
«Послуги» - комплекс методичних рекомендацій та онлайн уроків з вокалу, спрямованих на формування прогресу споживача.
«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно
чинного українського законодавства, що має намір придбати Курс на Сайті.
«Організатор» або «Виконавець» - фізична особа-підприємець Войс Юлія Олегівна, зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №2010350000000030068 від 12.08.2021 року відповідно до чинного законодавства України.
«Сайт» - https://juliavoice.coach/.
«Замовлення» - належно оформлене та розміщене на Сайті замовлення Покупця на придбання Товарів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільногокодексу України.
1.2.      Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Покупцем (акцепт) шляхом вчинення дій, що зазначені у п. 1.3 даного Договору. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї публічноїоферти.
1.3.        Натискання на Сайті кнопки «ЗАПИСАТИСЯ», означає, що Покупець згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
 1.4. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання кнопки «ЗАПИСАТИСЯ», чим Покупець надає згоду здійснити покупку Послуг Організатора та діє до моменту отримання Покупцем Послуг Організатора і повного розрахунку з ним. Організатор має право встановити строк протягом якого інформаційні Послуги доступні онлайн для Покупця, в такому випаду Послуги будуть вважатися наданими належним чином в момент закриття доступу до Курсу.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. Організатор зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати інформаційні Послуги на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти такі Послуги і сплатити за них відповідну суму грошових коштів.
2.2. Організатор підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на надання Послуг без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
2.3. Вартість і докладний опис Послуг, а також Правила опубліковані офіційно на Сайті є додатками до цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

 3.1. Організатор зобов’язаний:
- виконувати умови даного Договору;
- надавати Послуги відповідно до встановлених на Сайті правил та у зазначеному на Сайті об’ємі в разі надходження оплати від Покупця;
- надавати рекомендації та пояснення Покупцям.
3.2. Організатор має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору та правил, зазначених на Сайті.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

 4.1. Покупець зобов’язаний:
- своєчасно оплатити і отримати Послуги на умовах цього Договору та правил, що зазначені на Сайті;
- ознайомитись з інформацією про Послуги на Сайті.
 4.2. Покупець має право:
- оформити замовлення на відповідній сторінці Сайту;
- вимагати від Організатора виконання умов цього Договору.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 5.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Сайту.
 5.2. Послуги, зазначені в п. 2.1 даного Договору, надаються Замовнику дистанційно шляхом передачі Замовнику інформаційних матеріалів і проведенням консультацій в порядку і на умовах, встановлених цією главою, а також за допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет через Сайт Організатора.
5.3. При намірі скористатися послугами Виконавця Замовник заповнює і відправляє на Сайті Виконавця Заявку із зазначенням достовірних персональних даних. При заповненні Заявки Замовник засвідчує, що безумовно і в повному обсязі приймає умови Договору.
5.4. Замовник починає отримувати надавані Виконавцем Послуги після внесення Замовником на поточний рахунок Виконавця коштів для оплати Послуг та у встановлені на Сайті строки.
5.5. Після акцепту даної Оферти, так само як і внесення оплати за Послуги, Замовник отримує доступ до Послуг і в подальшому зобов'язується беззастережно приймати Послуги Виконавця - виконуючи поставлені завдання в порядку і строки, обумовлені цим Договором та інформацією на Сайті.
5.6. Взаємодія Сторін здійснюється через Сайт Замовника. Виконавець отримує завдання, рекомендації та роз'яснення Виконавця і самостійно визначає спосіб і час для їх виконання відповідно до умов Курсу та з огляду на умови завдань.
5.7. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі за Договором з моменту отримання Замовником інформаційних матеріалів Виконавця. У разі виключення Замовника з числа учасників конкурсу, цей Договір вважається розірваним. У разі, якщо Замовник не був допущений до участі в Курсі, згідно з умовами Курсу, цей договір вважається неукладеним.
5.8. Будь-які матеріали, отримані Замовником по електронній пошті або опубліковані на Сайті, призначені для приватного некомерційного використання. Замовник не має права копіювати, передавати, надсилати поштою, і/або видавати матеріали з Сайту і інформаційних і/або аналітичних продуктів без письмового дозволу Виконавця, а також не має права використовувати їх для масового поширення. Організатор має право накласти штраф у розмірі десятикратної вартості Курсу на Покупця у разі порушення останнім цього пункту Договору.
5.9. Сторони визнають, що документи, надіслані за допомогою електронної пошти чи іншими електронними засобами зв'язку, в тому числі за допомогою Сайту, мають юридичну силу, рівноцінну документами при звичайному паперовому документообігу.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного Курсу та можливості доступу до Курсу визначається Організатором та зазначається на відповідній сторінці Сайту.
 6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи обсягу Курсу.
 6.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
6.3.1. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.
6.3.2.  Кредитною карткою будь-якого типу за допомогою системи LiQpay.
6.3.3. будь-яким іншим способом за домовленістю з Виконавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії. При натисканні на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Організатор повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Організатор гарантує Замовнику надання інформаційних послуг і виконання покладених на себе зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.
7.2. Організатор гарантує при оплаті замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що конфіденційні дані Покупця (реквізити карти, реєстраційні дані та ін.) не надходять в інтернет-магазин, їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі Сайт, не може отримати персональні і банківські дані Покупця. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської карти власника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з Банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь захисту. При оплаті замовлення банківською картою повернення коштів здійснюється на карту, з якої був здійснений платіж.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Повернення оплати за Курс допускається, в наступних випадках:
8.1. Внаслідок непрацездатності Сайту з Курсом протягом більш ніж 14 календарних днів безперервно.
8.2. Внаслідок невідповідності кількості заявлених уроків на Курсі фактичному.
8.3. У разі відмови від Послуг Замовник направляє Виконавцю заяву на електронну пошту Виконавця за адресою: и hello@juliavoice.coach, з вимогою повернути Замовнику сплачену суму. Для здійснення повернення коштів Замовник повинен зберігати листи, відправлені по електронній пошті Виконавцем, банком або платіжним агентом, що підтверджують факт оплати.
8.4. Повернення грошових коштів повинно бути здійснено не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення Замовником вимоги про повернення грошових коштів.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним українським законодавством.
9.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у
тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно українського матеріального і
процесуального права.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс- мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль, встановлення карантинних обмежень), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
10.3. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 11.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Виконавцю про замовлення Послуг, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
 11.2. Власним акцептування Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання послуг, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
11.3. Організатор бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Організатора, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на електронну адресу.

11.5. Організатор не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

© Всі права захищено. Julia Voice 2021
ВАЖЛИВО
СОЦМЕРЕЖІ
hello@juliavoice.coach
+380 98 492 44 05
Made on
Tilda